לפרטים והשתתפות כנותני חסות בוועידה חייגו:
Facebook
YouTube
Instagram/
Website